Disclaimer

Neasumarea raspunderii

Orice răspundere pentru trimiterile directe sau indirecte la site-uri externe („hyperlink-uri”), care nu țin de responsabilitatea autorului, este presupusă numai dacă autorul este conștient de conținut și daca este posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil pentru el să împiedice utilizarea în cazul ca e conținut ilegal.

Operatorul site-ului declară în mod expres că, la momentul plasării link-ului, nu a existat niciun conținut ilegal vizibil pe paginile contectate. Operatorul site-ului web nu are nicio influență asupra design-ului actual și viitor, al conținutului sau a autorului paginilor conectate. Prin urmare, el se distanțează în mod expres de tot conținutul din toate paginile conectate, care au fost modificate după plasarea link-ului.

Această declarație se aplică tuturor legăturilor și referințelor stabilite în acest site, precum și intrărilor de la terți în cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de discuții create de operatorul site-ului. Numai furnizorul site-ului care este numit este responsabil pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru orice prejudiciu care rezultă din utilizarea acestor informații furnizate în acest mod și nu de cel care se referă doar la respectiva publicare, folosind link-uri.

Operatorul site-ului web își rezervă dreptul de a modifica sau elimina conținut de pe acest site fără notificare.