Privacy Statement

Subiectul Declarației de confidențialitate

Această declarație se referă la datele care devin cunoscute atunci când vizitați acest site web. Schimbul de date cu alte companii / site-uri / organizații este exclus categoric, aspect prin care Declarația de confidențialitate se limiteaza la vizitarea site-ului nostru web.

Cookies

Utilizăm modulele cookie pentru a extinde funcționalitatea site-ului nostru și pentru a face site-ul mai confortabil de utilizat pentru dumneavoastra. Aceste module cookie permit stocarea datelor pe calculatorul dvs. atunci când vizitați site-ul nostru web. Aveți opțiunea de a împiedica stocarea cookie-urilor pe computer prin modificarea corespunzătoare a setărilor browser-ului dvs. Totusi, acest lucru poate limita funcționalitatea site-ului nostru.

Modificări la această declarație de confidențialitate

Operatorul site-ului își rezervă dreptul de a face modificari prezentei Declarații de confidențialitate.

Politica de confidentialitate

Suntem foarte încântați pentru interesul manifestat fata de întreprinderea noastră. Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru managementul SC PIATRA SI NISIP SRL. Folosirea paginilor de internet ale SC PIATRA SI NISIP SRL este posibila fara indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă un subiect de date dorește să utilizeze servicii de întreprindere speciale prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui subiect de date, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice fiecărei țări reglementari aplicabile la SC PIATRA SI NISIP SRL. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, intinderea și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor care le revin.

În calitate de controlor, SC PIATRA SI NISIP SRL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon.

DEFINIȚII

Declarația de protecție a datelor a SC PIATRA SI NISIP SRL se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor folosim, între altele, următorii termeni:

a) Date personale

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici cu referire la aspectul fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

b) Persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea.

c) Prelucrarea

Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, folosirea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

e) Profilarea

Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind prestaţia persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, seriozitate, comportament, locație sau mișcări.

f) Pseudonimie

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure faptul că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Controlor/Operator sau controlor responsabil de prelucrare Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de legea statului membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.

h) Procesor

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar/Beneficiar

Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

j) Terț

Terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism altul decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.

k) Consimțământ

Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta sau aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc.2.

NUMELE ȘI ADRESA OPERATORULUI

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor este:

SC PIATRA SI NISIP SRL s.r.l. Str. Baii, Nr. 127A, Jud. Maramureș
3RO-435400 Cariera Seini
România

Tel.: +420 380 711 424
E-mail: Philipp.Lechte@kirchdorfer.eu
Site web: https://piatrasinisip.ro/

COOKIES

Paginile de internet ale SC PIATRA SI NISIP SRL folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri de internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de internet pot fi atribuite browserului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browser-ul individual al subiectului dat de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, SC PIATRA SI NISIP SRL poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii utile care nu vor fi posibile fara setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse înorice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browser-ul de internet utilizat, anumite funcții ale site-ului nostru nu vor putea fi utilizate în totalitate.

COLECTAREA DE DATE ȘI INFORMAȚII GENERALE

Site-ul web al SC PIATRA SI NISIP SRL colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect sau un sistem automat solicită acest lucru site-lui. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. Colectate pot fi (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre) (5) data și ora accesului la site-ul de internet, (6) adresa de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când folosiți aceste date și informații generale, SC PIATRA SI NISIP SRL nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației, și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, SC PIATRA SI NISIP SRL analizeaza anonim datele si informatiile colectate statistic, in scopul cresterii protectiei datelor si a securitatii datelor intreprinderii noastre si pentru a asigura un nivel optim de protectie a datelor personale pe care le procesam. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date.

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND CERERILE DE LOCURI DE MUNCĂ

Cand aplicati pentru un job la SC PIATRA SI NISIP SRL, SC PIATRA SI NISIP SRL va colecta si va folosi date personale despre dumneavoastra in timpul recrutarii si a oricarui proces de angajare. Așa cum este descris în această Declarație de confidențialitate, datele dvs. personale pot fi păstrate și utilizate de SC PIATRA SI NISIP SRL în scopul de a vă lua in considerare calificările pentru angajare, conform legii sau după cum se descrie altfel mai jos.

Ce date personale va colecta SC PIATRA SI NISIP SRL? În general, următoarele categorii de date vor fi colectate de SC PIATRA SI NISIP SRL:

Datele pe care le trimiteți în scrisori de intentie/ CV-uri, scrisori, mostre de scris sau alte materiale scrise

Datele generate de intervievatori și recrutori, pe baza interacțiunilor cu dvs.

Datele furnizate de firme de plasare terță parte, de recrutor sau de site-uri de căutare a locurilor de muncă, după caz

Recomandările furnizate în numele dvs. de către alții

Datele privind angajarea anterioară, educația și, dacă este cazul, alte date prezentate în timpul verificarilor de fond (cu permisiunea solicitată de la aplicanți înainte)

Prezentarea datelor dvs. personale reprezintă consimțământul dvs. pentru utilizarea datelor noastre și verificarea faptului că sunt corecte

Prin transmiterea informațiilor dvs., recunoașteți că ați citit și ați înțeles cele de mai sus și v-ați dat acordul pentru utilizarea informațiilor dvs.

Nu aveți obligația de a furniza catre SC PIATRA SI NISIP SRL informații solicitate, dar dacă nu ați făcut acest lucru, este posibil să nu puteți continua in candidatura dvs. pentru postul pentru care ați aplicat.

Prin transmiterea informațiilor dvs., recunoașteți faptul că toate reprezentările făcute de dvs. sunt adevărate și corecte în măsura în care vă cunoașteți și credeți și nu ați omis în mod conștient informații legate de natură adversă. Furnizarea oricăror informații inexacte vă poate face neeligibil pentru angajare.

Ce va face SC PIATRA SI NISIP SRL cu datele dvs. personale?

SC PIATRA SI NISIP SRL va folosi datele dvs. personale pentru:

Evaluarea adecvarii pentru ocuparea forței de muncă pentru postul pentru care aplicați, precum și pentru posturile viitoare care pot deveni disponibile.

Efectuarea unei analize a bazei noastre de candidați pentru a înțelege mai bine cine aplică pentru posturile de la SC PIATRA SI NISIP SRL și cum să atragă talentul de top.

În unele cazuri, înregistrați-vă interviul online pentru a fi analizat de recrutorii și angajatorii suplimentari. Informațiile dvs. de contact pot fi utilizate de către departamentul Resurse Umane al SC PIATRA SI NISIP SRL pentru a vă trimite o invitație de înscriere pentru viitoare alerte de poziție și invitații la evenimentele de recrutare SC PIATRA SI NISIP SRL, precum și un memento de urmărire ulterioară.

Efectuarea oricaror raportare obligatorii din punct de vedere legal și răspunderea la procesul legal.

Cât timp va păstra SC PIATRA SI NISIP SRL datele mele personale?

Daca vi se ofera si acceptati o oferta de angajare de catre SC PIATRA SI NISIP SRL, datele personale colectate in perioada de pre-angajare vor face parte din dosarele personalului SC PIATRA SI NISIP SRL, care vor fi retinute pe tot parcursul angajarii dvs. si pentru inca o perioada dupa angajarea in SC PIATRA SI NISIP SRL. Dacă SC PIATRA SI NISIP SRL nu vă angajează, SC PIATRA SI NISIP SRL poate, totuși, să continue să păstreze și să utilizeze datele cu caracter personal colectate în timpul procesului de recrutare, pentru a vă lua in considerare pentru noi funcții până la 6 luni de la depunerea cererii și, dacă este cazul, ca sa se refere la o cerere anterioară dacă trimiteți din nou CV sau alte informații către SC PIATRA SI NISIP SRL în viitor, precum și pentru administrarea sistemului, pentru a efectua cercetări și analize.

ȘTERGEREA DE RUTINA ȘI BLOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Administratorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările pe care operatorul le aplica.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

DREPTURILE PERSOANEI VIZAT

Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal, care îl privesc sau nu, sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

Dreptul de acces Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

 • scopul prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țările terțe sau organizațiile internaționale;
 • dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal de la operator sau de restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existența unui proces decizional automat, inclusiv a profilării, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele avute în vedere o astfel de prelucrare pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d) Dreptul de ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obținere de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există altă sol pentru prelucrare.
 • Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al statului membru la care este supusă controlorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate anterior și persoana vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de SC PIATRA SI NISIP SRL, acesta poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului. Angajatul SC PIATRA SI NISIP SRL se va asigura imediat ca cererea de stergere sa fie respectata imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să ștearga datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice. Controlorii care prelucrează datele cu caracter personal se asigura că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături, copii sau replicari a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajații SC PIATRA SI NISIP SRL vor lua măsurile necesare în cazuri individuale.

Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d) Dreptul de ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obținere de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există altă sol pentru prelucrare.
 • Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al statului membru la care este supusă controlorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate anterior și persoana vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de SC PIATRA SI NISIP SRL, acesta poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului. Angajatul SC PIATRA SI NISIP SRL se va asigura imediat ca cererea de stergere sa fie respectata imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să ștearga datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice. Controlorii care prelucrează datele cu caracter personal se asigura că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături, copii sau replicari a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajații SC PIATRA SI NISIP SRL vor lua măsurile necesare în cazuri individuale. Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al SC PIATRA SI NISIP SRL.

g) Dreptul la obiecţie Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții. SC PIATRA SI NISIP SRL nu mai prelucrează datele cu caracter personal în cazul în care obiecțiunea nu este posibilă, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru procesare, motive care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicării legale. În cazul în care SC PIATRA SI NISIP SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată obiectează SC PIATRA SI NISIP SRL la prelucrarea în scopuri de marketing direct, SC PIATRA SI NISIP SRL nu-i va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării de către SC PIATRA SI NISIP SRL a unor date cu caracter personal referitoare la cercetarea științifică sau istorică sau în scopuri statistice în temeiul articolului 89 alin. (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public. Pentru a-și exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta orice angajat al SC PIATRA SI NISIP SRL. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiecții prin mijloace automate prin utilizarea specificațiilor tehnice. h) Luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o/il afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supus controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate, SC PIATRA SI NISIP SRL va pune în aplicare măsurile adecvate de a protejea drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, pentru a acesta să își exprime punctul de vedere și să conteste decizia.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate oricând să contacteze orice angajat al SC PIATRA SI NISIP SRL.

i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.

În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de retragere a consimțământului, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al SC PIATRA SI NISIP SRL.

j) Dreptul la plângere

De asemenea, puteți depune o plângere direct la autoritatea de supraveghere.

POSIBILITATEA DE A NE CONTACTA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Site-ul web al SC PIATRA SI NISIP SRL contine informatii care permit un contact electronic rapid cu firma noastra, precum si comunicarea directa cu noi, care include si o adresa generala a asa numitei poste electronice (adresa de e-mail). Dacă un subiect de date contactează controlorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în modvoluntar de către un subiect de date către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

ABONAMENTUL LA COMENTARIILE DIN BLOGUL DE PE SITE

Comentariile făcute pe blogul SC PIATRA SI NISIP SRL pot fi subscrise de terți. În special, există posibilitatea ca un comentator să se aboneze la comentariile care urmează comentariilor sale pe o anumită postare pe blog.

Dacă un subiect de date decide să subscrie la opțiune, controlorul va trimite un e-mail de confirmare automată pentru a verifica procedura dublă de înscriere pentru a stabili dacă proprietarul adresei de e-mail specificate a decis în favoarea acestei opțiuni. Opțiunea de a vă abona la comentarii poate fi anulată în orice moment.

DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU PRIVIRE LA APLICAREA ȘI UTILIZAREA GOOGLE MAPS

Pe site-ul nostru folosim Google Maps (API) de la Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (“Google”). Hărți Google este un serviciu web pentru afișarea hărților interactive pentru a furniza informații geografice Utilizarea acestui serviciu va indica, în special, localizarea evenimentelor pentru unitatea de testare și va facilita accesul la acestea. Când vizitați oricare dintre subpaginile în care sunt incorporate hărțile Google Maps, informațiile despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web (cum ar fi adresa dvs. IP) sunt transmise serverelor Google din Statele Unite și stocate acolo. Acest lucru se face indiferent dacă Google oferă un cont de utilizator la care sunteți conectat sau dacă nu există un cont de utilizator. Când v-ați conectat la Google, datele dvs. vor fi atribuite direct contului dvs. Dacă nu doriți să fiți asociat (ă) cu profilul dvs. pe Google, va trebui să vă deconectați de la Contul dvs. Google înainte de a activa butonul “Înregistrați” pe unitatea de testare. Google stochează datele dvs. (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) ca profiluri de utilizare și le evaluează. Potrivit art. 6 (1) (f) din GDPR, o astfel de evaluare se bazează pe interesele legitime ale Google în afișarea publicității personalizate, a cercetării de piață și / sau a designului personalizat al site-ului său. Aveți dreptul să vă opuneți formării acestor profiluri de utilizator, prin care trebuie să contactați Google pentru a vă exercita aceste drepturi. Google LLC, cu sediul în Statele Unite ale Americii, este certificată de US Shield Privacy, ceea ce asigură respectarea nivelului de protecție a datelor în UE. Dacă nu sunteți de acord cu transmiterea viitoare a datelor către Google când utilizați Google Maps, puteți dezactiva complet serviciul web Google Maps prin oprirea aplicației JavaScript din browserul dvs. În acest caz, Google Maps și afișarea hărții peacest site nu pot fi utilizate. Termenii și condițiile Google pot fi găsiți la http://www.google.com/intl/ro/policies/terms/regional.html

Pentru termenii suplimentari de utilizare pentru Google Maps, accesați https://www.google.com/ intl / en_US / help / terms_maps.html

Pentru detalii privind confidențialitatea legată de utilizarea Google Maps, accesați Politica de confidențialitate Google: http://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR REFERITOARE LA APLICAREA ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI GOOGLE ANALYTICS (CU FUNCȚIE DE ANONIMIZARE)

Pe acest site, controlerul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția anonimizer). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este despre colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de la care a venit o persoană (așa-numitul referrer), care subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul folosește aplicația “_gat. _AnonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prinintermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a exclude astfel de date. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să o instaleze. Acest add-on de browser îi spune Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de adăugare a browserului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ șila http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRARE

Artă. 6 (1) lit. un GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul cu un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

INTERESELE LEGITIME URMĂRITE DE CĂTRE OPERATOR SAU DE CĂTRE UN TERȚ

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL     

Criteriul utilizat pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală stabilita. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CA CERINȚĂ STATUTARĂ SAU CONTRACTUALĂ; CERINȚA NECESARĂ PENTRU A ÎNCHEIA UN CONTRACT; OBLIGAȚIA PERSOANEI VIZATE DE A FURNIZA DATE CU CARACTER PERSONAL; CONSECINȚELE POSIBILE ALE NEÎNDEPLINIRII ACESTOR DATE

Clarificăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau prin contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor personale date.

AUTOMATIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL

Ca si companie responsabilă, nu luăm decizii automate sau profilate.

Această politică de confidențialitate a fost generată de Generatorul de politică de confidențialitate al Asociației Germane pentru Protecția Datelor, care a fost elaborata în colaborare cu avocații specializati in confidentialitate de la WILDE BEUGER SOLMECKE din Köln.